Hedefler

Akademik olarak başarılı öğrenciler yetiştirmek
Değerler eğitimi yardımıyla çocuklarımıza milli ve manevi kazanımlar sağlamak
Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiği, geliştirildiği ortamlar ve imkanlar sağlamak 
Mutlu birer insan olarak yetişmelerini sağlamak 
Bir üst eğitim kurumlarına hazırlık yapmak
Öğrencinin sosyal ve sportif gelişmelerine imkan sağlamak
Eğitim ve öğretim verimliliğini artıracak teknolojiyi öğrencileri için kullanmak
Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri geniş, ferah ve sevecen bir ortam oluşturmak