TEZHİB

Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, Arapça bir kelimedir. Ferman, berat ve Kuran ayetleri gibi değerli evrak ve levhaların yüksek mânevî değerini ifade etmek amacıyla ortaya çıkan bir sanat dalıdır.

Özellikle Osmanlı döneminde tezhip sanatı, ferman, berat gibi resmi evrakların süslemesinde de kullanılmaya başlanmış, böylece gelişiminin arkasına Osmanlı Sarayını alarak en parlak devrini yaşamıştır. Kur an-ı Kerim in ilk ve son sayfaları (Serlevha ve zahriye), divan gibi el yazması kıymetli kitaplar, levhalar, fermanlar, nağmeler ve beratlar gibi çeşitli eserlerin tezhiplenmesi bir gelenek halini almıştır.

Günümüzde Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerinde, özel atölye ile bazı vakıflarda tezyinî sanatlar eğitimi devam etmektedir.

Tezhip ,  insanın ruhunu terbiye eden ,  sabrı , güzelliği ve zarafeti öğreten bir sanattır.

Okulumuz bünyesinde   bayan velilerimize yönelik  başlattığımız proje çalışmalarından birisi de Tezhip Dersleri. Tezhip sanatçısı (müzehhibe) Asuman Coşkun Hanımefendi eğitmenliğinde 15 Ekim 2019 Salı günü başlayan tezhip derslerimiz devam etmektedir.

Okulumuz Hakkında

Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfımız, kurulduğu günden bugüne ilime, bilime ve insanlığa hizmet edecek tohumlar saçmaya, onları yetiştirmeye ve ülkemizin ve dünyanın her yerine bu tohumlarla güzellikler yaymaya gönül vermiş bir vakıftır. “Her kademede eğitim” şiarıyla yola çıkan vakfımızın eğitim kompleksinde 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak başladığımız özel okul çalışmalarımıza, 2013-2014 öğretim yılında ilkokulumuzu, 2016-2017 öğretim yılında da ortaokulumuzu açarak devam ettik. Rabbimize şükürler olsun ki çalışmalarımıza, sevdası çocuklar olan bir eğitim kadrosuyla, geleceğe milli ve manevi değerlere sahip hayırlı bir nesil yetiştirmek duası ve gayretiyle devam etmekteyiz.