Müzik

Müzik

Müzik, insan hayatının her evresinde insanı  etkileyen, insanla iç içe olan bir olgudur. Süreç içinde insana kendini tanıma, kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme, hatta kendini aşma olanaklarını verir.

Ülkemizde  yaşayan tüm müzik kültürlerinin hepsine yer veren, milli birlik ve beraberliğimizi koruyan, pekiştiren, geliştiren ortak bir müzik repertuarı kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek dersimizin felsefesidir.

Okulumuzda yapılan koro çalışması ; dayanışma bilincinin doyum sağlayan en etkili uygulamalarındandır. Çünkü duyguların paylaşımı, dayanışmanın duygusal planda yükseltilmesi demektir. Bu da eğitimin vazgeçilmez bir ön koşuludur.  1., 2. ve 3. sınıfların müzik derslerinde öğrencilerimize yaşayarak öğrenme kavramıyla ilgili çalışmalar yaptırılır. Amacımız; öğrencilerimizin kendini ifade edebilen  ve yapılan etkinliklerde sosyal paylaşımda bulunabilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize paylaşımı ve üretkenliği ortaya çıkartan ORFF çalışmaları yaptırılmaktadır.