MÜZİK

HAYATA  NOTALARLA  RENK  KATAN  DERS : MÜZiK

Müzik, insan hayatının her evresinde insanı  etkileyen, insanla iç içe olan bir olgudur. Süreç içinde insana kendini tanıma, kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme, hatta kendini aşma olanaklarını verir.

Ülkemizde  yaşayan tüm müzik kültürlerinin hepsine yer veren, milli birlik ve beraberliğimizi koruyan, pekiştiren, geliştiren ortak bir müzik repertuarı kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek, dersimizin felsefesidir.

Genel müzik eğitiminin amacı;  sanatı hayatla  birleştirmeyi hedef almaktır.

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen İstanbul Medeniyet Okulllarımızda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, geleneksel ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedefliyoruz

Çocuğumuzun hayal gücünü geliştirebilmek için müzik en iyi yöntemlerden biridir. Erken yaşta müzik ile tanışarak müzik türleri arasındaki fark ve tarzları kavrarlar. Bu onların hayal gücünü arttıracak ve ritim duygusu içinde hareket etmelerini sağlayacaktır. Çocuklar birçok şey karşısında meraklı ve heyecanlıdır. Zengin müzik repertuarı ve ilgi çekici müfredat çocuklara uygun müzik ortamını sağlar, onların müzik ile ilk tanışmalarını heyecanlı ve zevkli bir hale getirir. Müzik dersi müziğin dinamizmini, fiziksel ve ruhsal aktivitelerini birleştirirken çocukların müzik duyularını uyarır ve onları hayata hazırlar.

Sanat, eğlence olmaktan çok, insanı bilime yaklaştıran, hayata yön veren, algılarımızı ve duygularımızı geliştiren bir faaliyettir. İstanbul Medeniyet Okulllarımızda , öğrencilerimize koro, ritim çalgıları ve sınıf çalgısı (3.sınıflarda blok flüt-4-5-6-7.sınıflarda melodika) eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırırken, müziği günlük yaşamlarına dahil etmelerini ve düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmalarını amaçlıyoruz. Kurumsal faaliyetlerimizde de bu doğrultuda eğitim vermekteyiz.

Okulumuz Hakkında

Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfımız, kurulduğu günden bugüne ilime, bilime ve insanlığa hizmet edecek tohumlar saçmaya, onları yetiştirmeye ve ülkemizin ve dünyanın her yerine bu tohumlarla güzellikler yaymaya gönül vermiş bir vakıftır. “Her kademede eğitim” şiarıyla yola çıkan vakfımızın eğitim kompleksinde 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak başladığımız özel okul çalışmalarımıza, 2013-2014 öğretim yılında ilkokulumuzu, 2016-2017 öğretim yılında da ortaokulumuzu açarak devam ettik. Rabbimize şükürler olsun ki çalışmalarımıza, sevdası çocuklar olan bir eğitim kadrosuyla, geleceğe milli ve manevi değerlere sahip hayırlı bir nesil yetiştirmek duası ve gayretiyle devam etmekteyiz.