Dua ve Sure Ezber Yarışması -2018

           Okulumuzda yürütülen değerler eğitimi dersleri ile öğrencilerimize gerek manevi değerlerimizi, gerekse temel dini bilgilerimizi severek, kalıcı bir şekilde vermeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Kurum olarak Kur?an-ı Kerim  derslerine ayrı bir önem vermekteyiz. Bu vesileyle 2. Dönem öğrencilerimiz arasında Kur?an-ı Kerim?den belirlenen sureler ve namaz dualarından oluşan ezber yarışması da yapacağımızı daha önce belirtmiştik.

           Değerler eğitimi zümresi olarak, öğrencilerimizi Kur?an-ı Kerim?den sureleri ezberlemeye  teşvik etmek  , onları Allah?ın kitabıyla buluşturmak maksadıyla 1 Haziran Cuma ön elemesi , 5 Haziran Salı günü finali yapılacak olan  Kuran-ı Kerim Ezber Yarışması düzenliyoruz.

***Yarışmayı hazırlarken öğrencilerimizin Kur?an-ı Kerimden  ezberlemiş oldukları sureler ve   ezber kabiliyetleri önceliklerine  bakarak her sınıf  düzeyinde ayrıca özel gruplar oluşturulmasına karar verilmiştir. Zira bu öğrenciler kendi gruplarında olsa,  o sınıfa ait dua ve sureleri daha önceden ezber olarak bildikleri için yarışmaya avantajlı başlamış olacaklardır.  Ayrıca kendilerini geliştirme fırsatı bulamayacaklardır.

**Yarışmaya Dahil Edilen  Dua ve Sureler

A

· Subhaneke

· Tahıyyat

· Salli Duası

· Barik Duası

·Rabbena Duaları

· Amentü

· İhlas Suresi

· Kevser Suresi

 

B

·  Fatiha

·  Fil Suresi

·  Kureyş Suresi

·  Maun Suresi

·  Kafirun Suresi

·  Nasr Suresi

·  Tebbet  Suresi

·  Nas Suresi

·  Felak Suresi

C

·    Duha Suresi

·    Kadir Suresi

·    İnşirah Suresi

·    Tin Suresi

·    Karia Suresi

·  Tekasür Suresi

·    Adiyat Suresi

·    Zilzal Suresi

·    Hümeze Suresi

D

·   Bakara Suresi 255. Ayet

·   (Ayetel Kürsi)

·   Bakara Suresi 285,286.Ayetler (Amenerrasulü)

·   Haşr Suresi               20-24.Ayetler

·   Kunut duaları

E

·  Beyyine Suresi

·  Alak Suresi

·  Bakara 1-5 Ayetler

F

·   Yasin Suresi

·   Nebe Suresi

 Yukarıda verilen tabloya göre,

  • 1. ve 2. Sınıflar                                 A ve B grubu
  • 1.  ve 2. Sınıflar   özel grup            A ,B, C grubu
  • 3.  ve  4.sınıflar                                A, B, C, grubu
  • 3.  ve 4. Sınıflar   özel grup 1         A,B,C,D grubu
  • 3.  ve 4. Sınıflar   özel grup 2         A,B,C,D,E,F grubu
  • Ortaokul                                            A,B,C,D grubu,
  • Ortaokul              özel grup             A,B,C,D,E,F grubu

dua ve surelerinden sorumlu olacaklardır . İlgili sınıflarda sorumlu olunan dua ve sure talimleri muhakkak yapılacaktır.

*** Hangi  öğrencinin hangi grupta olduğu Kur?an ?ı  Kerim hocalarımız tarafından işaretlenerek velimize gönderilmiştir.

       Yarışmada değerlendirme aşağıdaki başlıklar altında yapılacaktır:

*Sorumlu olunan  sure ve duaları ezbere okuma   ,  Doğru okuma , Harflerin mahreçleri , Harekeler , Tecvid kuralları

 Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır. 3 aylık ezber süremiz mevcuttur. Yarışma sonucunda özel grup birincilerine  özel  hediye  verilecektir.  Diğer grupların birincileri ve dereceye giren tüm öğrencilere de sürpriz hediyeler verilecektir.

Bu çalışmamız sırasında öğrencilerimize vereceğiniz destekten dolayı şimdiden çok teşekkür ediyor, yarışmamızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.

Selam ve dua ile?                     

                                                                                                                                                 DEĞERLER EĞİTİMİ ZÜMRESİ